Dagbehandeling

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand werken we in dagbehandeling aan het stimuleren en ontplooien van de cognitieve, motorische, sociaalemotionele en communicatieve ontwikkeling. Zo halen wij het beste uit ieder kind.

Passende groepen

Uw kind krijgt dagbehandeling in een groep met kinderen die aansluiten bij zijn/haar behoeften. We hebben bijvoorbeeld groepen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Dit zijn deels heel jonge kinderen waarbij nog niet duidelijk is wat er met hen aan de hand is. In deze groepen richten we ons altijd op de doorstroom naar (passend) onderwijs.

Binnen de financiering vallen standaard fysiotherapie, logopedie en spelagogiek in de groep. Onze gedragsdeskundigen organiseren ook behandeling op maat in onze locaties en daarbuiten.

 

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon