Innovatie

In de Kinderdienstencentra blijven wij onze dienstverlening aan kinderen en gezinnen ontwikkelen en verbeteren. Enkele voorbeelden:

Brussenproject

Uit onderzoek blijkt dat de broers en zussen van zorg intensieve kinderen vaak het risico lopen om problemen te ontwikkelen. Maar ook dat zij kunnen profiteren van deze bijzondere ervaring, mits ze goed begeleid worden. Daarom onderzoekt een werkgroep in het Brussenproject wat er speelt op dit vlak en hoe we kunnen inspelen op de behoeften van het gezin.

Kinderen met autisme die niet naar school gaan

We zien dat veel kinderen met autisme niet mee kunnen in onderwijs, omdat ze niet begrepen worden of omdat de begeleidingsstijl niet goed op hen is afgestemd. Deze kinderen komen onterecht thuis te zitten. We onderzoeken in hoeverre we het aantal ‘thuiszitters’ kunnen verminderen. Oplossingen kunnen zijn: scholing of begeleiding bieden in onderwijs of het opzetten van een klas voor kinderen met autisme In ons Kinderdienstencentrum.

Onderzoek en diagnostiek

Vaak is bij jonge kinderen nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. We willen ouders de mogelijkheid bieden om hun kind in dagbehandeling te plaatsen bij ons, waar we via onderzoeken, testen en observaties vroegtijdig een diagnose kunnen stellen. Zo bieden we kinderen op zeer jonge leeftijd de juiste behandeling met de grootste ontwikkelkansen.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon