Ouderinitiatieven

Voor ouders die graag zelf zorgen voor de huisvesting van hun kinderen nemen we een ondersteundende en faciliterende rol aan. We bieden ondersteuning bij het regelen van financiering, het afhandelen van overheidsprocedures, de ontwerpfase, bouw, oplevering en inrichting van de woning.

Zelf de regie houden

Je kiest voor een ouderproject, omdat jij zelf een deel van de regie in handen wilt houden bij het verwezenlijken van een woonvoorziening voor uw kind. Amarant respecteert jouw keuze en wil je daarin tegemoet komen. Als ouder kent jij jouw eigen kind immers het beste. Bovendien, het loslaten van een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, is al moeilijk genoeg.

Ieder ouderinitiatief is uniek

Elk woonproject is uniek en alle ouders hebben hun eigen verwachtingen. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van wat we wel en niet doen. Door dit goed te bespreken voorkom je eventuele teleurstellingen. Op basis van de wensen van alle ouders vullen wij samen de gewenste zorg en organisatie daaromheen in.

Visie op ouderprojecten

Samenwerking in een ouderproject geeft concrete invulling aan medezeggenschap, eigen wensen vervuld zien, samen optrekken en samen doen. Een optimale samenwerking met ouders, kinderen, begeleiders en andere betrokkenen is belangrijk bij het verwezenlijken van een cliëntgerichte en optimale dienstverlening.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon