De week van het jonge kind (16 – 20 april)

maandag, 16 april 2018

Tijdens de week van het jonge kind van 16 tot en met 20 april vragen wij extra aandacht voor de zo belangrijke eerste jaren van een kind. Heb jij als ouder of als verwijzer vragen over de opvoeding van jouw kwetsbare kind? Ga het gesprek aan met één van onze deskundigen op Kinderdienstencentrum Kobalt (Tilburg) of Zandoogjes (Breda).

Het staat ouders altijd vrij om het gesprek aan te gaan met iedereen die betrokken is bij de opvoeding van hun kind om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Maar deze week is daar extra aandacht voor.

Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Zij groeien op in goede gezondheid en in gezinnen die hen ondersteunen tijdens de natuurlijke ontwikkeling van jong kind naar jong volwassene. Maar voor een aantal kinderen verloopt deze groei naar volwassenheid niet zo vanzelf. Omdat het kind een ontwikkelingsstoornis of beperking heeft, of opgroeit in een gezin wat te maken heeft met diverse problemen. Voor deze kinderen is een vroege, voortdurende, en integrale aanpak van belang.

 

 

Vroeg, zodat zij door de jeugdgezondheidszorg, jeugdprofessionals, onderwijs en kinderopvang al snel in beeld zijn bij de eerste vragen of signalen over een stagnerende ontwikkeling. Voortdurend omdat het volgen van kinderen met problematiek en inzet van ondersteuning thuis-nabij kan zorgen voor meer kansen voor kinderen en meer draagkracht voor ouders. Integraal omdat zorg voor deze kinderen vraagt om samenwerking tussen diverse professionals en in nauwe afstemming met het gezin.

Vanuit de Zorgcombinatie Crossroads bieden wij deze integrale aanpak voor kinderen die hoog complexe zorg nodig hebben in de regio West Brabant West. Met 1 toegang tot deze zorg en een team vanuit de zorgaanbieders Crossroads wat werkt aan gezamenlijke oplossingen. We werken daarin intensief samen met de Jeugdprofessionals en de gemeenten.

Voor meer informatie neem een kijkje op onze website           

www.zorgcombinatiecrossroads.nl

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon