Medewerkers in beweging

donderdag, 15 mei 2014

Sinds 1 januari beschikt Amarant Groep over een Mobiliteitsbureau dat zich richt op de loopbaanmogelijkheden van haar medewerkers. Doel van dit bureau is het menselijk potentieel zo optimaal mogelijk benutten. 
Amarant heeft ruim 5.000 medewerkers, van wie een groot deel zich op de juiste positie bevindt. Daarnaast weten de pas afgestudeerde medewerkers over het algemeen goed wat zij kunnen én wat zij willen. Toch zijn er ook mensen voor wie het goed zou zijn in beweging te komen.

Alle capaciteiten inzetten

De voornaamste groep mensen waarop het Mobiliteitsbureau zich richt, zijn de ervaren medewerkers die zelf niet zo snel een carrièrestap maken. Zij werken bijvoorbeeld al jaren in dezelfde wooneenheid, kennen de cliënten en hun familie en vormen een hechte groepmet hun collega’s. Hoewel daar op zich niks mis mee is, kan het toch een aandachtspunt vormen. Anja Quist is manager van het Mobiliteitsbureau en legt uit waarom.

“Er zijn medewerkers die lange tijd dezelfde functie bekleden, terwijl zij nog meer capaciteiten hebben. Omdat zij tevreden zijn, komen zij niet zo snel uit zichzelf in beweging. Dat vind ik een gemiste kans. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor de organisatie. Binnen Amarant is veel te bereiken, maar daarvan moet je wel op de hoogte zijn. Daarin ligt ook een taak voor de organisatie.’’

Kansen kunnen ook liggen buiten Amarant: bij andere zorgorganisaties óf gemeenten in het kader van de Wmo.

Lees het hele artikel uit het vakblad Invorm

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon