'Samen in het belang van het kind'

donderdag, 18 juni 2015

Hoe krijgt de transitie jeugd vorm in de regio Hart van Brabant? Om dat met eigen ogen waar te nemen, brachten Léon Wever, directeur Jeugd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en beleidsmedewerker Simone Loonstra op 12 juni een werkbezoek aan een aantal locaties van de Amarant Groep en Zorgbelang Brabant. Thema: samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en cliënten.

Hoe krijgt de transitie jeugd vorm in de regio Hart van Brabant? Om dat met eigen ogen waar te nemen, brachten Léon Wever, directeur Jeugd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en beleidsmedewerker Simone Loonstra op 12 juni een werkbezoek aan een aantal locaties van de Amarant Groep en Zorgbelang Brabant. Thema: samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en cliënten.

Het werkbezoek startte bij ’t Dijkje, Orthopedagogisch Dagcentrum van de Amarant Groep voor kinderen met ernstige- en meervoudige beperkingen. Naast de behandeling op dit centrum ontvangen ouders vaak ook ondersteuning thuis, zodat kinderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Vereenvoudiging van zorgaanbod
De aanwezige ouders gingen graag in gesprek met de beleidsmakers. Onder meer over de her-indicaties die een bron van zorg zijn. “Een indicatie is een statisch gegeven, terwijl een gezin altijd in beweging is”, aldus een van de ouders. “We willen dat onze kinderen binnen deze dynamiek de beste zorg krijgen. Maar het tempo waarmee het zorgaanbod steeds verder vereenvoudigt, is zorgelijk”. De ouders geven ook aan dat de bureaucratie binnen het zorglandschap nog steeds ondoordringbaar is. “We willen graag de regie voeren, maar hebben onze handen al vol aan het draaiende houden van het gezin.”

Meer samenwerking
Léon Wever is onder de indruk van de persoonlijke verhalen.  “Het mag niet zo zijn dat instanties als CIZ, verzekeraars en gemeenten cliënten van het kastje naar de muur wijzen”, vindt de directeur Jeugd. “Zeker niet nu het stelsel opnieuw vorm moet krijgen. Daar mogen ouders en kinderen niet de dupe van worden.” Wever pleit voor meer samenwerking tussen de partijen.  Een belangrijke rol ziet hij hierbij weggelegd voor gemeenten. “De continuïteit van de zorg moet leidend zijn. Zeker bij deze kwetsbare groep: samenwerken in het belang van het kind.”

Toekomst centraal
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan het Trainingshuis van Idris, middenin een woonwijk in Goirle. Hier sprak Wever met jongeren met een licht verstandelijke beperking en complex gedrag die worden voorbereid op zelfstandigheid in de maatschappij. Daarbij hebben ze nog wel behandeling en ondersteuning nodig op het gebied van financiën, omgaan met emoties of het vinden van een baan. Een mooi voorbeeld van de transformatie,  vindt Wever. “De focus ligt hier niet op behandeling binnen de groep, maar op het zelfredzaam maken van de jongeren binnen de samenleving. Hun toekomst staat centraal. Een geweldige benadering!”

Inspirerend voorbeeld
Na een lunch bij de Smaakmakers, een opleidingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is Wever ’s middags te gast bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van SJS: de samenwerkende jeugdzorgspecialisten in Midden Brabant. “SJS laat zien hoe de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en vooral de cliënten zelf vorm krijgt in de regio Hart van Brabant, aldus Wever. Een inspiratie  voor andere regio’s.”

Indrukwekkend en waardevol
Tot slot brengt Wever een bezoek aan Zorgbelang Brabant. Daar bekeek hij de film ZOOM24 waarin zes kwetsbare en krachtige jongeren uit de regio Tilburg de kijker een blik in hun leven gunnen. “Indrukwekkend, mooi en waardevol”, reageert Wever, die na het kijken van de film in gesprek ging met de hoofdrolspelers. Zowel hij als Simone Loonstra blikken terug op een geslaagd werkbezoek. “Bedankt voor de bezoeken aan jullie prachtige werk. Een bijzondere dag!”

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon