Conferentie 5 juni: ‘Unieke mensen krijgen persoonlijke zorg’

dinsdag, 06 mei 2014

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan aanzienlijk verbeteren. Een ziekenhuisopname is voor mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk ingrijpend. Het plotseling weg moeten uit de vertrouwde omgeving en het niet kunnen begrijpen wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren, levert veel stress op.

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking kan aanzienlijk verbeteren

Tilburg- Een ziekenhuisopname is voor mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk ingrijpend. Het plotseling weg moeten uit de vertrouwde omgeving en het niet kunnen begrijpen wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren, levert veel stress op. Ziekenhuizen blijken daar nog niet voldoende op te zijn ingespeeld. VG Platform Noord-Brabant heeft samen met Zorgbelang Brabant onderzoek hierna gedaan en hebben, in nauwe samenwerking met  ouders en medewerkers uit ziekenhuizen en woon-/zorginstellingen,  twee instrumenten ontwikkeld. Een wegwijzer voor ouders bij de ziekenhuisopname van hun kind en aanbevelingen wat betreft de overdracht en de communicatie tussen  woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen. Beide instrumenten  zouden de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking in het ziekenhuis aanzienlijk kunnen verbeteren. Op de conferentie ‘Unieke mensen krijgen persoonlijke zorg’, donderdag 5 juni, worden de instrumenten gepresenteerd.

VG Platform Noord-Brabant is belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers. Van hen kreeg het Platform veel signalen over de zorg in de ziekenhuizen aan  deze doelgroep. De zorg bleek onvoldoende afgestemd op hun specifieke wensen en behoeften. Uit het onderzoek dat het VG Platform en  Zorgbelang Brabant samen hier naar deden, bleek dat met name in de overdracht, bij zowel de opname als bij het ontslag uit het ziekenhuis, en in de communicatie voor, tijdens en na de ziekenhuisopname nogal wat knelpunten lagen.

Afstemmen op wensen en behoeften
Het VG Platform en Zorgbelang Brabant hebben vervolgens een tweetal instrumenten ontwikkeld die de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking aanzienlijk kan verbeteren. Chantal van Birgelen is vanuit Zorgbelang Brabant projectleider: ‘De Wegwijzer voor de ouders en de aanbevelingen wat betreft de overdracht en de communicatie rond de ziekenhuisopname hebben we in nauwe samenwerking ontwikkeld met ouders en medewerkers van ziekenhuizen en woon-zorginstellingen. Voor ons de beste manier om zo iets te kunnen doen: in gesprek gaan en samenwerken met de mensen om wie het echt gaat. Zo hebben we de Wegwijzer en de aanbevelingen echt goed kunnen afstemmen op hun wensen en behoeften.’

Conferentie
De aanbevelingen en de Wegwijzer worden gepresenteerd tijdens de conferentie op 5 juni ‘Unieke mensen krijgen persoonlijke zorg. Waar staan we?’ De conferentie vindt plaats bij Stichting Amarant, Kapel ’t Hooge Veer, Bredaseweg 375 in Tilburg. Op zorgbelang-brabant.nl staat meer informatie over deze conferentie. Via deze website kunnen deelnemers aan de conferentie zich ook aanmelden

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon