Wij wensen Maatje voor Maatje donderdag veel succes bij koningin Maxima

dinsdag, 20 mei 2014

15 juni 2014
Maatje voor een maatje is genomineerd voor het Appeltje van Oranje!
Maatje voor Maatje is een onderdeel van het project duurzame zorg in de wijk van Amarant Wijkzorg. Maatje voor Maatje genoemd omdat project een wederkerigheid kent. Gestart met pilots in Lage Mierde en Middelbeers en in eerste instantie als uitbreiding van het netwerk van de cliënt. De insteek was anders, duurzame relaties, wederkerigheid, en gewoon binnen de mogelijkheden van een ieder. Als mens met een verstandelijke beperking niet afhankelijk zijn ván maar een relatie op basis van even- waardigheid. En hierdoor gewoon mee doen in de buurt of wijk, gewoon omdat mee doen leuker is.

Maatje voor een maatje is genomineerd voor het Appeltje van Oranje! 
Maatje voor Maatje is een onderdeel van het project duurzame zorg in de wijk van Amarant Wijkzorg. Maatje voor Maatje genoemd omdat project een wederkerigheid kent. Gestart met pilots in Lage Mierde en Middelbeers en in eerste instantie als uitbreiding van het netwerk van de cliënt. De insteek was anders, duurzame relaties, wederkerigheid, en gewoon binnen de mogelijkheden van een ieder. Als mens met een verstandelijke beperking niet afhankelijk zijn ván maar een relatie op basis van even- waardigheid. En hierdoor gewoon mee doen in de buurt of wijk, gewoon omdat mee doen leuker is.

Het maatjes voor een Maatje project geeft participatie, (her)erkenning.
Waardoor er ontwikkelingen ontplooiing ontstaat.
Het is binden en verbinden!

"Het Maatje voor een Maatje project is geen bezuiniging maar juist een verrijking voor de maatschappij. De cliënt is minder afhankelijk van de professional die zich steeds af moet vragen moeten wij dit doen of kunnen we dit ook anders organiseren; van zorgen vóór - naar zorgen dát. Het raakt aan een andere dimensie van je vak, maakt tevens je werk als professional veelzijdig.
Het geeft een andere kijk op zorg als het netwerk een meer vanzelfsprekend onderdeel wordt.
Het netwerk brengt mensen samen. En maatje voor een maatje is heel erg op maat! Wat in Middelbeers een succes is gaat niet op voor een LVB cliënt in een andere plaats op een andere voorziening. Maatjes is maatwerk".
Ans Santegoets vertelt enthousiast en gedreven.  Zij had niet verwacht zulke hoge ogen te gooien met Maatje voor een Maatje. En deze publiciteit  had Ans al helemaal niet voorzien. Voor de Maatjes is het fantastisch om genomineerd te zijn en dat er zoveel aandacht is voor het maatjesproject. “Eigenlijk best vreemd dat we genomineerd zijn want zo maak je van iets heel gewoons iets bijzonders", aldus Ans Santegoets.

Ans””Ons Motto is Gewoon, gewoon doen, Gewoon mee doen! Het Oranje Fonds wil op duurzame wijze groepen mensen bij elkaar brengen die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten. De tien genomineerde initiatieven laten zien welke prachtige contacten en ervaringen ontstaan als je mensen met en zonder een beperking samen brengt.De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Koningin Máxima reikt de prijs aanstaande donderdag 22 mei voor de twaalfde keer uit aan de drie winnaars die geselecteerd worden uit de tien genomineerden. Ans zal hier met vier van haar maatjes, als genomineerde, bij aanwezig zijn! Wij wensen het Maatje voor Maatje project heel veel succes bij koningin Maxima en wachten samen met Ans en de projectgroep in spanning het resultaat van de nominaties af!

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon