Kind en gezin

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of met een verstandelijke beperking tot 18 jaar en hun gezin krijgen bij ons de ondersteuning en zorg die bij hen past. Dat doen we thuis, op school of in de wijk. En in ons Kinderdienstencentrum (KDC) in Breda en Tilburg.
We denken graag met je mee, zodat je de beste keuze kunt maken voor je kind.

Onze kerntaken

  • Zorgen dat de kinderen die gebruik maken van onze zorgvormen zich optimaal ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het kind en het gezin en de financiering
  • De kinderen alle kansen bieden om door te stromen naar lichtere vormen van zorg en/of (speciaal) onderwijs
  • Het gezin en het netwerk zo veel mogelijk betrekken bij de ondersteuning en de ontwikkeling van het kind
  • Bieden van behandelingen binnen de financiële kaders van de beschikking (Jeugdwet) of indicatie (Wlz)

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon