Zorg in onderwijs

We bieden kinderen met een beperking begeleiding, zodat ze kunnen deelnemen aan speciaal onderwijs. De begeleider helpt uw kind aansluiting te houden bij het leerprogramma. Zo vergroten we samen de ontwikkeling en de zelfstandigheid van uw kind.

Het grootste deel van deze kinderen kan niet naar het regulier onderwijs. Het onderwijs stelt een aantal eisen, en als de kinderen daar niet aan kunnen voldoen, wordt een leerplichtontheffing aangevraagd. Maar gemiddeld stromen er toch dertien kinderen per jaar door naar het speciaal onderwijs; een resultaat om trots op te zijn.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon