Onze zorg

Amarant ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, of intensieve specialistische zorg. Dit doen wij voor elke leeftijdsgroep. We dragen daarmee bij aan het welzijn en geluk van de cliënt. De kwaliteit van leven staat hierbij centraal.  Amarant laat waar het kan de regie bij de cliënt en werkt daarbij nauw samen met de omgeving.

Zorg bij je thuis

Zorg bij je thuis is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Volstaat deze ambulante vorm van zorg niet en is er meer intensieve zorg nodig? Dan is er onze specialistische zorg. Samen bieden we full service. Waar mogelijk, is er inzet van familiezorg, mantelzorg en vrijwilligers. En waar dat kan, bouwen wij de begeleiding af.

Zorg bij je thuis

Wonen

Wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, waar je tot rust kunt komen en jezelf kunt zijn na een drukke dag. Waar je familie en vrienden kunt ontvangen, waar je privacy hebt en de begeleiding krijgt die bij jou past. Een veilige basis van waaruit je deelneemt aan de maatschappij. Dat is wonen bij Amarant.

Wonen

Specialistische zorg en behandeling

Niet alles is thuis op te lossen. Soms is integrale zorg met verblijf, behandeling en dagbesteding beter. Eventueel tijdelijk, bijvoorbeeld in crisissituaties. Of voor mensen met een ernstige of meervoudige beperking, dan wel voor ouderen met gezondheidsproblemen.

Specialistische zorg en behandeling

Werk en dagbesteding

Een goede een passende manier om je daginvulling compleet te maken. In overleg met jou, begeleiders en je familie en omgeving zoeken we samen naar de beste manier. Amarant heeft heel veel verschillende locaties waar je terecht kunt. Van zorgboerderij naar horeca. Bij een bedrijf of in groepsvorm.

Werk en dagbesteding

Leercentrum

De huidige tijd vraagt om vergroting van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers. Het leercentrum helpt hierbij door middel van leren en informeren. De cliënt, zijn begeleiders en zijn netwerk worden ondersteund met behulp van duidelijke informatie, verschillende cursussen en uitleen van leermaterialen. Het Leercentrum is er voor cliënten van de Amarantgroep en in overleg ook voor derden

Leercentrum

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon