Specialistische zorg en behandeling

Wanneer jouw kind of naaste intensieve ondersteuning en hulp nodig heeft, zoek je integrale zorg, behandeling en dagbesteding in een beschermde woonlocatie. Amarant werkt graag nauw samen met de familie en directe omgeving van de cliënt die woont in zo’n beschermde locatie van Amarant. 

De centra voor specialistische zorg van Amarant vind je in Tilburg en Rijsbergen. Hier is een veilige woonplek voor iedereen met een ernstige of meervoudige beperking. Jong of oud. Natuurlijk in combinatie met behandeling en vaak ook dagbesteding. Omdat alles integraal wordt aangeboden, hoeft jou broer, zus of dochter niet meer van de ene naar de andere plaats te reizen. Dat is prettig als je wat minder mobiel bent.

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling is het best in een zo vroeg mogelijk stadium. Als je weet wat er aan de hand is vind je snel de juiste hulp. Ook als een situatie uit de hand dreigt te lopen en er directe hulp nodig is, staat Amarant klaar voor haar cliënten. Dan is het noodzakelijk dat de juiste individuele begeleiding wordt geboden.

Op indicatie

Consultatie en advies Onderzoek:

 • Psychologisch
 • Paramedisch
 • Psychiatrisch
 • Somatisch

Behandeling paramedici:

 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Diëtiek
 • Sensorische informatieverwerking
 • Psychomotore therapie

Vaktherapie beeldend en muziektherapie, Medische behandeling,  Arts Verstandelijk Gehandicapten, Psychiatrische behandeling

Trainingen:

 • Agressieregulatie
 • Sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid
 • Zelfmanagement

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon