• Alle individuele behandelingen (zowel intern als extern) worden geannuleerd, met uitzondering van urgente behandelingen, waarbij de gezondheid en/of welzijn van de cliënt in het geding zijn. Maak hierin als behandelaar een professionele afweging. Stem daar waar nodig af met de hoofdbehandelaar;
  • Maak eenduidige afspraken per vakgroep, waarin ook de zorgvuldige afweging gemaakt wordt wanneer thuis te werken en welke behandeling indirect (op afstand) kan blijven plaatsvinden. Overleg dit altijd, én per vakgroep, met je manager en de hoofdbehandelaar;
  • Als je als behandelaar niet inzetbaar bent in je “reguliere” werkzaamheden, gaan we in overleg met jou over passende mogelijkheden.

Specifiek voor gedragsdeskundigen
Of een gedragskundige op locatie moet zijn stem je het beste af met de divisiedirecteur.

Specifiek voor medische zorg

  • Daar waar mogelijk worden afspraken telefonisch / op afstand afgehandeld. Dit geldt voor alle artsen en verpleegkundigen (EVA), zowel intern als extern;
  • Bij medische spoed maakt de medisch specialist een afweging (triage door doktersassistenten/medische dienst);
  • De leidraad bij (vermoeden op) besmetting, is leidend voor handelen in geval van een (vermoeden op) besmetting.

Meer informatie:

Stel je vraag