Amarant maakt vanaf nu onderscheid in twee categorieën op de woonlocaties die gelden voor alle leeftijdscategorieën:

Categorie 1: een locatie waar (een vermoeden van) een besmetting is met het coronavirus

Op deze locatie is geen bezoek toegestaan. Cliënten gaan ook niet naar huis.

Categorie 2:  een locatie waar geen besmetting is met het coronavirus

Op deze locaties geldt dat bezoek in principe niet is toegestaan. Cliënten gaan ook niet naar huis. Bij uitzondering kan in overleg met de manager en het uitbraakteam één (klachtenvrij) familielid onder voorwaarden worden toegelaten.

Voor alle vrijwillige zorg geldt dat familie (wettelijke vertegenwoordigers) die een cliënt willen ophalen om voor een periode naar huis te gaan, deze cliënt bij zijn familie blijft tot de bezoekersregeling is opgeheven.

Woonvoorzieningen waar geen bezoek is toegestaan kunnen deze poster ophangen. Bij woonvoorzieningen met een (vermoedelijke) besmetting, kun je deze poster gebruiken.

We houden verwanten waar nodig op de hoogte door middel van updates. Hier vind je de updates die verstuurd zijn:

Meer informatie:

 

Stel je vraag