• Op de terreinen wordt de dagbesteding anders georganiseerd. Cliënten krijgen op de eigen woonvoorziening een vorm van dagbesteding aangeboden. Cliënten zullen geen dagbesteding buiten het terrein krijgen;
  • Alle dagbestedingslocaties buiten de terreinen blijven dicht. Cliënten krijgen op hun eigen woonvoorziening indien mogelijk een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden;
  • Voor extramurale cliënten die enkel dagbesteding bij ons afnemen, geldt dat we de situatie per casus blijven beoordelen. Op maat bekijken we of dagbesteding vervalt, in een kleine groep plaatsvindt of aan huis wordt aangeboden. Betrokkenen worden hierover rechtstreeks geïnformeerd;
  • Er is een kleine groep cliënten die werkzaam is bij een bedrijf of publieke organisatie. Ook voor deze cliënten wordt per situatie beoordeeld wat wenselijk en mogelijk is;
  • Cliënten gaan ook niet naar onderaannemers die dagbesteding aanbieden

Meer informatie:

Stel je vraag

Blijf op de hoogte van Amarant

Nieuws