Raad van Bestuur

Het jaar van Ronald en Marc

Ronald Helder is sinds 2003 bestuurder en sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Amarant Groep. Marc Bindels is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur. Welzijn en geluk vormen de leidraad voor de Amarant Groep. “Het bijdragen aan geluk is een permanente reis”, stelt Ronald.

‘Het is niet aan ons om geluk te definiëren’

“Het bijdragen aan geluk is een permanente reis”, aldus Ronald. “En zo nu en dan is het een worsteling, want je kunt ook ongeluk treffen op je pad en incidenteel enorm teleurgesteld worden door mensen. Dat is moeilijk, maar ik houd daarbij vast aan de levensles van Mandela, die liet zien dat het de mooiste kunst is om mensen te kunnen vergeven. Mijn persoonlijke focus als bestuurder is op het ongeluk. Waar gaat het níet goed, hoe kunnen we daar een bijdrage leveren aan het welzijn en geluk? Hoe zorgen we ervoor dat mensen opkrabbelen en weer perspectief hebben? Juist door te focussen op het ongeluk, gaat het in mijn besturing om de zoektocht naar geluk.”

“We duiken ieder met enige regelmaat diep in een complexe casus. Soms is dat een kritiekpunt van management; wij zijn immers bestuurders? Maar wij blijven dat doen, we zijn geen directeur van een koekjesfabriek, het gaat hier om mensen!” Marc: “Door je te verdiepen in een casus, zit je er echt middenin. Je ervaart zelf hoe dingen in de praktijk gaan, met welke spanningen mensen leven. Alle dynamiek komt bij elkaar. Als bestuurder leer je via een casus beter te sturen. Zo’n ervaring is ook voor ons als bestuurders erg waardevol.” Ronald: “En als je vervolgens ziet dat een verstandelijk beperkte jongen die enkele jaren geleden gedoemd leek om geïsoleerd te leven vanwege zijn ernstige gedragsproblematiek, nu heerlijk op het strand loopt… Dat leert ons dat er áltijd perspectief is. Wij beginnen overigens nooit vanuit een oordeel aan een casus, we houden gewoon altijd de bedoeling voor ogen. En die bedoeling, dat is het bijdragen aan het welzijn en geluk van mensen.”

‘Het bijdragen aan geluk is een permanente reis’

Welke geluksmomenten ervoeren de bestuurders zelf in 2016? Ronald: “Dat de voorgenomen bezuiniging van 3% op de langdurige zorg niet doorging! En dat ons plan om onze organisatiestructuur te wijzigen, goed werd ontvangen. Dat betekende voor mij geluk. Er waren ook kleine geluksmomenten. Dat een medewerker de veerkracht kon tonen om het werk weer op te pakken na een zeer ernstig incident met een cliënt én de cliënt kon vergeven voor hetgeen is gebeurd. Het maakt me trots dat we zulke mensen bij Amarant Groep in huis hebben. Ik ben echt trots deze organisatie te mogen besturen.”

Marc: “Wat mij trots maakt, is dat de aandacht voor welzijn en geluk zo sterk wordt opgepakt in de hele organisatie. Zo mocht ik een bijeenkomst in Rijsbergen bijwonen, waar cliënten, medewerkers en verwanten hun gelukservaringen deelden. Dat was echt heel bijzonder. Nog een voorbeeld: de presentaties die ervaringsdeskundigen geven, nadat ze in een opleiding onder andere hebben geleerd hoe zij hun verhaal met anderen kunnen delen. Zoiets brengt me een moment van geluk. Maar het gaat eigenlijk niet om kortstondige geluksmomentjes. Het gaat om het zinvol maken van een leven en om geluk op de lange termijn. Zingeving en levensvoldoening zijn mooie en waardevolle begrippen die hier goed op aansluiten.”

——  Tablet   ——

——  Mobiel   ——

Raad van Bestuur

Het jaar van Ronald en Marc

Ronald Helder is sinds 2003 bestuurder en sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Amarant Groep. Marc Bindels is sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur. Welzijn en geluk vormen de leidraad voor de Amarant Groep. “Het bijdragen aan geluk is een permanente reis”, stelt Ronald.

‘Het is niet aan ons om geluk te definiëren’

“Het bijdragen aan geluk is een permanente reis”, aldus Ronald. “En zo nu en dan is het een worsteling, want je kunt ook ongeluk treffen op je pad en incidenteel enorm teleurgesteld worden door mensen. Dat is moeilijk, maar ik houd daarbij vast aan de levensles van Mandela, die liet zien dat het de mooiste kunst is om mensen te kunnen vergeven. Mijn persoonlijke focus als bestuurder is op het ongeluk. Waar gaat het níet goed, hoe kunnen we daar een bijdrage leveren aan het welzijn en geluk? Hoe zorgen we ervoor dat mensen opkrabbelen en weer perspectief hebben? Juist door te focussen op het ongeluk, gaat het in mijn besturing om de zoektocht naar geluk.”

“We duiken ieder met enige regelmaat diep in een complexe casus. Soms is dat een kritiekpunt van management; wij zijn immers bestuurders? Maar wij blijven dat doen, we zijn geen directeur van een koekjesfabriek, het gaat hier om mensen!” Marc: “Door je te verdiepen in een casus, zit je er echt middenin. Je ervaart zelf hoe dingen in de praktijk gaan, met welke spanningen mensen leven. Alle dynamiek komt bij elkaar. Als bestuurder leer je via een casus beter te sturen. Zo’n ervaring is ook voor ons als bestuurders erg waardevol.” Ronald: “En als je vervolgens ziet dat een verstandelijk beperkte jongen die enkele jaren geleden gedoemd leek om geïsoleerd te leven vanwege zijn ernstige gedragsproblematiek, nu heerlijk op het strand loopt… Dat leert ons dat er áltijd perspectief is. Wij beginnen overigens nooit vanuit een oordeel aan een casus, we houden gewoon altijd de bedoeling voor ogen. En die bedoeling, dat is het bijdragen aan het welzijn en geluk van mensen.”

‘Het bijdragen aan geluk is een permanente reis’

Welke geluksmomenten ervoeren de bestuurders zelf in 2016? Ronald: “Dat de voorgenomen bezuiniging van 3% op de langdurige zorg niet doorging! En dat ons plan om onze organisatiestructuur te wijzigen, goed werd ontvangen. Dat betekende voor mij geluk. Er waren ook kleine geluksmomenten. Dat een medewerker de veerkracht kon tonen om het werk weer op te pakken na een zeer ernstig incident met een cliënt én de cliënt kon vergeven voor hetgeen is gebeurd. Het maakt me trots dat we zulke mensen bij Amarant Groep in huis hebben. Ik ben echt trots deze organisatie te mogen besturen.”

Marc: “Wat mij trots maakt, is dat de aandacht voor welzijn en geluk zo sterk wordt opgepakt in de hele organisatie. Zo mocht ik een bijeenkomst in Rijsbergen bijwonen, waar cliënten, medewerkers en verwanten hun gelukservaringen deelden. Dat was echt heel bijzonder. Nog een voorbeeld: de presentaties die ervaringsdeskundigen geven, nadat ze in een opleiding onder andere hebben geleerd hoe zij hun verhaal met anderen kunnen delen. Zoiets brengt me een moment van geluk. Maar het gaat eigenlijk niet om kortstondige geluksmomentjes. Het gaat om het zinvol maken van een leven en om geluk op de lange termijn. Zingeving en levensvoldoening zijn mooie en waardevolle begrippen die hier goed op aansluiten.”

——  EIND Mobiel   ——

Over de Raad van Bestuur

De besturing van Stichting Amarant Groep gebeurt vanuit het bestuursbureau, dat wordt gevormd door de Raad van Bestuur en de beleidsmedewerkers van Management Control, HRM, Kennis, Kwaliteit & Beleid en Marketing, Communicatie en Zorgverkoop. De Raad van Bestuur bestaat uit Ronald Helder (voorzitter) en Marc Bindels (lid). Lees hier het strategisch kader ‘In verbinding’.