Jaar van verbinding

Verbindend, nieuwsgierig en lef: deze kernwaarden formuleerde de Amarant Groep in 2017. De kernwaarden geven richting aan onze keuzes en laten zien waar we voor staan. In dit jaarbeeld laten we ons inspireren door de eerste kernwaarde: verbindend. Samen met onze cliënten, naasten en medezeggenschap maakten we in 2017 de zorg makkelijker, leuker en beter. Zo leveren we met elkaar een belangrijke bijdrage aan het geluk en welzijn van onze cliënten en hun verwanten. Sprekende voorbeelden hiervan leest u in dit jaarbeeld 2017. Veel leesplezier!
Gold- und diamantenfunde entfachten 1899 einen krieg zwischen england und den burenrepubliken, da die engländer wirtschaftliche interessen an der ausbeutung der bodenschätze hatten kosten für ghostwriting.