Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Ben ik Tevreden en C-toets - Amarant

Ben ik Tevreden en
C-toets

Lees
meer

Ben ik Tevreden - Wonen in de Wijk, Specialistische Zorg en Sociaal Domein

Jaarlijks vertelt de cliënt in een Ben ik Tevreden (BiT) gesprek over zijn/haar tevredenheid op 8 domeinen: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, materieel welbevinden en rechten. De opbrengsten van gesprek en vragenlijst zijn direct input voor bijstelling/actualisatie van het Persoonlijk Plan.

Resultaten 2018
Cliënten zijn gemiddeld tevreden op de domeinen van kwaliteit van bestaan. Bij Wonen in de Wijk krijgt levensdomein Sociale inclusie met 6,6 het laagste rapportcijfer. De domeinen Zelfbepaling en Materieel welbevinden scoren het hoogst: gemiddeld 8,4. Bij Specialistische zorg krijgt levensdomein Sociale inclusie met een 6,0 het laagste rapportcijfer. Domeinen met de hoogste scores zijn: Interpersoonlijke relaties, Rechten en Materieel welbevinden. Bij Sociaal Domein, Begeleid Zelfstandig Wonen scoren Lichamelijke gezondheid en Emotionele gezondheid met een 5,2 het laagst.

 

Divisie (-onderdeel) Gemiddeld rapportcijfer
2017
Gemiddeld rapportcijfer
2018
Interpretatie
score
Wonen in de Wijk 7,6 (N=1125) 7,8 (N=1087) Behoorlijk tevreden
Specialistische Zorg 7,4 (N=102) Behoorlijk tevreden
Werk en Dagbesteding 8,0 (N=778) 8,0 (N=801) Behoorlijk tevreden
Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) 6,4 (N=430) 6,2 (N=349) Voldoende tevreden
Pauwer 7,8 (N=38) Behoorlijk tevreden

De resultaten van de divisie Sociaal Domein zijn uitgesplitst naar Werk & dagbesteding, Begeleid Zelfstandig Wonen en Pauwer.

“Bij Ben ik Tevreden krijg je kinderachtige vragen. Maar zelf invullen is soms toch moeilijk. Je durft niet alles op te schrijven; er is toch een afhankelijkheid van de begeleiding. En niet alle cliënten snappen alle vragen. Je moet het samen bespreken.”
Ervaringsdeskundige

C-toets – Jeugd, Intensieve Behandeling en Expertisecentrum Autisme
Jaarlijks meet de C-toets de tevredenheid van cliënten en/of hun verwanten over de kwaliteit van de zorg. De C-toets kent 5 onderdelen: contact, deskundigheid, informatie, resultaat en groep of verloop. In de toets reageren cliënten en verwanten op stellingen; ook geven zij een rapportcijfer. De resultaten van de C-toets geven verbeterpunten voor behandelaar, manager en team; deze punten zijn input voor de Persoonlijk Plan besprekingen en het perspectief van de locatie.

De divisie Jeugd kent over 2018 een gemiddelde score van 7,1 door de cliënten zelf. De ouders geven een 8,0 als rapportcijfer. Bij Intensieve behandeling waarderen cliënten de kwaliteit van zorg met een 6,5. De ouders/verwanten geven het rapportcijfer 7,7. Cliënten van het Expertisecentrum autisme geven een rapportcijfer van 7,4. Hun wettelijke vertegenwoordigers waarderen de kwaliteit van zorg met een 7,4. Opvallend voor 2018 is de daling van het rapportcijfer bij ambulante cliënten in de divisie Jeugd: van 8.1 naar 7.3. Mogelijk speelt het aantal respondenten hierin mee; dat is in 2018 met 70% gegroeid.

“De C-toets is duidelijk onderdeel van het primair proces en de open vragen leveren de meeste informatie op.”
Directeur

2019
De uitkomsten van BiT en C-toets laten zien dat cliënten gemiddeld genomen op alle domeinen voldoende tevreden zijn. In 2019 zullen duiding en het formuleren van ontwikkelpunten vooral op locatieniveau plaatsvinden. Daarbij fungeert het verder te ontwikkelen dashboard Kwaliteit van zorg als hulpmiddel voor de teams. Om beter aan te sluiten bij verschillende cliëntgroepen gebruiken we voortaan BiT in Balans voor ambulante cliënten in de Wmo (in aansluiting op de Wmo zelfredzaamheidsmatrix). Ook starten we met inzet van BiT module Werk- en dagbesteding en BiT Klein Kijken in de Specialistische zorg.

Teamreflecties: 50

Conclusies totaal
  • Proces is geborgd: 48%
  • Afspraken bijstellen: 20%
  • Uitvoering aanscherpen: 26%
  • Verbeterplan opstellen: 6%

Op basis van de teamreflecties Klantervaring heeft 52% van de teams verbeteracties ingezet.