Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
In dialoog - Amarant

In dialoog

Lees
verder

Resultaten 2018
Op initiatief van de Centrale Cliëntenraad is RaadPraat ontwikkeld. Deze periodieke nieuwsbrief informeert cliënten, verwanten en medewerkers over interne en externe ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. Ook is een Servicepunt Cliëntmedezeggenschap ingericht, een laagdrempelig informatiepunt voor en door cliënten met daarin ruimte voor ervaringsdeskundigheid. In 2018 is opnieuw de medezeggenschapsprijs uitgereikt. En we hebben besloten tot opzet van een Medezeggenschapshuis; een centrale plaats in Amarant Groep waar alle vormen en niveaus van medezeggenschap elkaar vinden, informeren en inspireren.

In de divisies is geëxperimenteerd met effectieve manieren van medezeggenschap die aansluiten bij de grote diversiteit aan cliëntgroepen.

Wonen in de wijk
In 2018 kenden 96 locaties in de divisie een contactpersoon voor de medezeggenschap. Dat betekent bijna 100% dekking. Het effectief uitnodigen van cliënten en verwanten en hen stimuleren tot medezeggenschap blijven belangrijke aandachtspunten. Ook zoekt de divisie naar vormen van lokaal ophalen van input voor beleid en partnership cliëntenraden en teams/managers.

Specialistische behandeling
Deze divisie kiest voor familiezorg bij de doorontwikkeling van medezeggenschap. In samenwerking met de Amarant Academie is onderzocht hoe de methode familiezorg meer diepgang kan krijgen.

Intensieve behandeling
Bij Intensieve behandeling is ingezet op versterken van individuele medezeggenschap. Onder meer bij invulling van het persoonlijk plan en inzage in de cliëntrapportage. Op veel locaties is geëxperimenteerd met huiskamergesprekken als ‘oefening’ in medezeggenschap.

Jeugd
Vanwege de relatief korte en ambulante behandeltrajecten hebben cliënten en -vertegenwoordigers minder binding met de organisatie. Gedurende het jaar is geëxperimenteerd met medezeggenschap in aansluiting op het dialoogmodel.

“De uitdaging is om de doorontwikkeling van cliëntmedezeggenschap continu op het netvlies te houden. In quick scans op de locaties nemen we medezeggenschap elke keer mee.”
Beleidsmedewerker

Sociaal Domein
Cliënten binnen deze divisie wonen vaker zelfstandig in een eigen omgeving. Daardoor is de betrokkenheid bij de organisatie minder. In 2018 is projectmatig gewerkt aan het belang van medezeggenschap en vormen die aansluiten bij de cliëntgroep.

“De cliënt zo goed mogelijk laten kiezen, binnen zijn/haar mogelijkheden. Dat is de uitdaging van de medezeggenschap.”
Leden CCR

2019
We bevorderen de interne samenwerking in het Medezeggenschapshuis. We geven de jaarlijkse Medezeggenschapsprijs een andere invulling die meer uitnodigt tot deelname. En we nemen een module cliëntmedezeggenschap op in de introductiecursus voor nieuwe medewerkers. Ook sorteren we voor op de (impact van) de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Extern nemen we deel aan een landelijk platform centrale cliëntenraden. Zo werken we aan versterking van de interne en externe medezeggenschap.

In de divisies staan vormen van lokale medezeggenschap centraal. Laagdrempeligheid en aansluiten bij de grote diversiteit aan cliëntgroepen zijn ook voor 2019 de uitdagingen.

 “Onderzoek op welk niveau de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen impact heeft. Wat verandert er voor de cliënt, de verwant en de medewerker? Vermijd een administratief monster. Ga op zoek naar de geest van de wet en minder naar de letter. Uitdaging is om daar het midden in te vinden.”
Leden CCR

Teamreflecties: 38

Conclusies totaal
  • Proces is geborgd : 49%
  • Afspraken bijstellen : 10%
  • Uitvoering aanscherpen : 28%
  • Verbeterplan opstellen : 13%

Op basis van de Teamreflecties Cliëntmedezeggenschap heeft 51% van de teams verbeteracties ingezet.