Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/script-loader.php on line 757

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/script-loader.php on line 758

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Methodisch werken - Amarant

Methodisch
werken

Lees
verder

Methodisch werken

Bij het verbeteren van de zorg ligt de focus steeds meer op versterken van de eigen kracht, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid van de cliënt. Ook leggen we meer nadruk op het aantoonbaar werken naar resultaten. Behouden van wat goed gaat, ontwikkelen van nieuwe perspectieven, stabiliteit opbouwen en crisis afwenden, zijn belangrijke fasen voor de cliënt. Daartoe zetten we zorgprogramma’s, resultaatsturing en het persoonlijk plan in samenhang in. Zo realiseren we zorg op maat en creëren we waarde.

Resultaten 2018

Zorgprogramma’s
Zorgprogramma’s bieden cliënten en hun verwanten ondersteuning in het proces van hulpvraagverduidelijking. Het zorgprogramma geeft duidelijkheid in wat er wel/niet kan en maakt daarmee keuzevrijheid mogelijk. Er zijn vastgestelde doorlooptijden, evaluatiemomenten en mogelijkheden om snel op- of af te schakelen. Amarant Groep kiest voor zorgprogramma’s voor de cliëntgroepen LVB, LVB-P, EVB/EMB, NAH/LG en Autisme-nb. Met deze indeling sluiten we aan bij het landelijk gehanteerde overzicht van zorgprogramma’s. Er zijn inmiddels producteisen en procesplanningen vastgesteld om te komen tot een inhoudelijk ontwerp van de zorgprogramma’s.

“Jouw leven, jouw mogelijkheden. Want ieder mens is uniek. Met eigen wensen, dromen en talenten. In onze zorgprogramma’s gaan we uit van mogelijkheden: met nieuwsgierigheid en lef kijken we naar wat wel kan. Voor iedere cliënt maken we een traject op maat. In het persoonlijk plan kleuren we dat vervolgens individueel in.”

Resultaatsturing
Met behulp van het gevalideerde instrument Routine Outcome Monitoring (ROM) brengen we behandeluitkomsten systematisch in kaart. ROM maakt deel uit van de door VNG vastgestelde basisset resultatencriteria Jeugd. Amarant Groep neemt deze basisset ook als uitgangspunt voor Wlz-cliënten. We sturen op 3 resultaatgebieden: doelrealisatie, tevredenheid en veiligheid. Onderdelen van resultaatsturing zijn inmiddels ingebouwd in het Elektronisch Cliëntendossier. Ook zijn voor bepaalde onderdelen, zoals FACT, de ROM-instrumenten herijkt en verder ingevoerd. Koppelen van systemen in het kader van ROM heeft prioriteit, net als de inrichting van het dashboard Kwaliteit van zorg (doelrealisatie en tevredenheid) voor de Krachtige Teams.

Persoonlijk plan
Het persoonlijk plan omvat de wensen, behoeften en risico’s van de cliënt. Het plan wordt opgesteld met eigen inbreng van de cliënt en/of diens netwerk. Online toegang tot het persoonlijk plan en de cliëntrapportage is voor een groot deel gerealiseerd. Inmiddels maken meer dan 1400 cliënten/-vertegenwoordigers hiervan gebruik. Online toegang draagt bij aan meer effectieve samenwerking, communicatie en invloed op (voortgang van) gestelde doelen.

“Je hebt inzage in je eigen plan en wat ze rapporteren over je. Dat is fijn. Elke cliënt heeft er recht op. Als je het niet alleen kunt, vanwege stress bijvoorbeeld, moet je zo nodig extra begeleid worden.”
Ervaringsdeskundige

Teamreflecties: 61

Conclusies totaal
  • Proces is geborgd: 45%
  • Afspraken bijstellen: 5%
  • Uitvoering aanscherpen: 36%
  • Verbeterplan opstellen: 13%

Op basis van de teamreflecties
persoonlijk plan heeft
54% van de teams
verbeteracties ingezet.

2019
In het kader van de zorgprogramma’s werken we aan huisvestingsprofielen voor bepaalde cliëntgroepen, maken we een goede beschrijving van zorgprogramma LVB-P, inclusief onze visie op ondersteuning en behandeling. Ook maken we een ontwerp herinrichting voordeur voor crises en complexe problematiek, een ontwerp doorstroom interne keten, inclusief wachtlijstbeheer, en zetten we in op herinrichting van het professioneel statuut zorg en dwang. In het kader van ROM werken we aan het koppelen van systemen en aan de inrichting van het dashboard Kwaliteit van zorg (doelrealisatie en tevredenheid) voor de Krachtige Teams. Het Persoonlijk Plan wordt opgenomen in het Elektronisch Cliënten Dossier (EDC).