Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Risico- inventarisatie - Amarant

Risico-
inventarisatie

Lees
verder

Risico-inventarisatie

Amarant Groep werkt structureel met een risico-inventarisatie op de gebieden gedrag, medisch en veiligheid. Samen met cliënten en vertegenwoordigers blijven we onwenselijke situaties zo veel mogelijk voor. We maken goede afspraken over hoe we met gesignaleerde risico’s omgaan (preventieve of herstelmaatregelen).

Resultaten 2018
Inmiddels is er voor 95% van de cliënten een ingevulde risico-inventarisatie, inclusief beschreven risicoafspraken. Het aantal teamreflecties op gedragsrisico’s, medische risico’s en veiligheidsrisico’s is in 2018 met 30% toegenomen ten opzichte van 2017. In 62% van de gevallen hebben de teamreflecties geresulteerd in een of meer verbeteracties. Er is ingezet op concreet omschrijven van risicoafspraken (inclusief intentie), en richtlijnen voor besluitvorming en registratie bij geaccepteerde risico’s (kwaliteit van bestaan). Hiertoe is in het najaar van 2018 een veldonderzoek uitgevoerd door een masterstudent Organisatie en Ethiek van Tilburg University.

“Zicht op de risico’s van de cliënt en afspraken over handelen en werkwijze maken dat teams goed kunnen aansluiten bij de behoefte van de cliënt.”

2019
We vertalen de uitkomsten van het veldonderzoek naar beleid en tools voor behandelaren, begeleiders en cliënten(vertegenwoordigers). Beleid en tools helpen bij het zorgvuldig wegen van (geaccepteerde) risico’s, het nemen van besluiten en registreren van (geaccepteerde) risico’s en gemaakte afspraken hierover.

Teamreflecties: 54

Conclusies totaal
  • Proces is geborgd: 38%
  • Afspraken bijstellen: 19%
  • Uitvoering aanscherpen: 39%
  • Verbeterplan opstellen: 4%

Op basis van de teamreflecties
risico-inventarisatie heeft
62% van de teams
verbeteracties ingezet.