Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Uitgangspunten - Amarant

Uitgangspunten

Lees
verder

Uitgangspunten

Het kwaliteitsbeleid van de Amarant Groep is gebouwd op sterke pijlers. Het kwaliteitsbeleid is voortdurend in ontwikkeling. We kijken altijd wat beter kan. U treft hier een korte schets van die pijlers. Uitvoerige informatie vindt u in ons Strategisch Kader In Verbinding.

Visie op goede zorg
Amarant Groep denkt in de mogelijkheden van mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel. Samen met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners dragen we bij aan het welzijn en het geluk van onze cliënten. Kwaliteit van bestaan, minder problematiek en -waar mogelijk – meer zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Onze zorg komt tot stand in dialoog met de cliënt en is afgestemd op individuele behoeften en wensen. Onze zorg is doeltreffend, doelmatig, professioneel, integraal en veilig.

Wettelijk kader
Het kwaliteitsrapport is gemaakt vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarbij beperken we ons echter niet tot de langdurige zorg. Amarant Groep kiest ervoor om alle verleende zorg te betrekken in dit rapport. Dus ook de zorg die we verlenen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Maatschappelijke context
Kwaliteit van zorg staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen. Flexibiliteit, participatie, zelfredzaamheid en eigen kracht zijn belangrijk. Opdrachtgevers vragen om evidence of practice based behandelingen en aantoonbare resultaten. Dit alles met een maximale keuzevrijheid voor de cliënt. Tegelijkertijd dienen we anders en beter te werken met minder geld. Dat vraagt om slimme oplossingen. Die vinden we in verbinding met cliënten, opdrachtgevers en ketenpartners.

Vanzelfsprekend is ook het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg hierin een belangrijke pijler met aandacht voor het zorgproces rondom de individuele cliënt, het meten van cliëntervaringen en reflecteren op kwaliteit van zorg.

In verbinding
Uitkomsten van teamreflecties, managementrapportages en ervaringen van cliënten en professionals vormen de basis voor de reflectie op divisieniveau met de directeuren. Voor de input van de rapportage is ook gesproken met leden van de Centrale Cliëntenraad, ervaringsdeskundigen en leden van de Ondernemingsraad. Aansluitend hebben de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en het Directieteam input gegeven op de rapportage in concept.

Opbouw van dit kwaliteitsrapport

In de opbouw van dit Kwaliteitsrapport sluiten we aan bij de drie bouwstenen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

  • Zorgproces rondom de individuele cliënt
  • Onderzoek naar cliëntervaringen
  • Zelfreflectie in teams

Amarant Groep voegt daar nog twee
belangrijke bouwstenen aan toe:

  • Medezeggenschap van cliënten
  • Werkplezier voor medewerkers, als kritische succesfactor voor kwaliteit van zorg