Ouderinitiatieven

Amarant ondersteunt ouderinitiatieven waarbij ouders zelf zorgen voor de huisvesting van hun kinderen. We bieden ondersteuning bij het regelen van financiering, het afhandelen van overheidsprocedures, de ontwerpfase, bouw, oplevering en inrichting van de woning.

Zelf de regie houden

U bent ouder of verzorger van een kind met een verstandelijke beperking. U kiest voor een ouderproject, omdat u zelf een deel van de regie in handen wilt houden bij het verwezenlijken van een woonvoorziening voor uw kind. Amarant respecteert uw keuze en wil u daarin tegemoet komen. Als ouder kent u uw eigen kind immers het beste. Bovendien, het (gedeeltelijk) loslaten van een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, is al moeilijk genoeg.

Ieder ouderinitiatief is uniek

Elk woonproject is uniek en alle ouders hebben hun eigen verwachtingen. Het is van groot belang dat we in de fase van voorbereiding wederzijdse verwachtingen duidelijk bespreken. Op basis daarvan kunnen we samen de gewenste zorg en organisatie daaromheen invullen.

Visie op ouderprojecten

Samenwerking in een ouderproject geeft concrete invulling aan medezeggenschap, eigen wensen vervuld zien, samen optrekken en samen doen. Een optimale samenwerking met ouders, kinderen, begeleiders en andere betrokkenen is van groot belang bij het verwezenlijken van een vraaggestuurde en optimale dienstverlening.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon