Het verlenen van hulp aan gezinnen en personen in nood voor wat betreft huisvesting, handicap (lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk) en waar mogelijk scholing. Voorwaarde is dat het gezin of persoon zelf de hulp niet kan bekostigen. Het gaat om personen of gezinnen in derdewereldlanden in Azië, Afrika, Midden- en Zuid Amerika en enkele voormalige Oostbloklanden.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door investering en/of bemiddeling naar derden voor het verlenen van hulp in natura of aanvullende financiering. Aanvragen voor een bijdrage kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van de Stichting Amarant Groep. Daarnaast is één voorwaarde dat ter plaatse een contactpersoon aanwezig is die zich verwantwoordelijk voelt voor de realisatie van een initiatief en het afleggen van verantwoording.

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Ronald en Marc maken werk van verbinding

  Verbindend is één van de drie kernwaarden van Amarant. De ingezette transformatie naar een organisatie van professionals die zowel in- als extern in verbinding staat, is van groot belang, vertellen Ronald Helder en Marc Bindels van de Raad van Bestuur.

  Lees het verhaal van Ronald en Marc
 2. Frans en Cees: pelgrimsreis naar Lourdes verbindt cliënten en vrijwilligers

  Dankzij onze Dienst Geestelijke Verzorging en met hulp van een aantal sponsoren, waaronder de Stichting Vrienden van Amarant, togen 46 cliënten en 36 vrijwilligers in het najaar van 2017 naar het Zuid-Franse bedevaartsoord Lourdes.

  Lees het verhaal van Frans en Cees
 3. Diede, Martijn en Ruud verbinden cliënten met de buitenwereld

  Hoe activeer je cliënten met een ernstige verstandelijke beperking én complexe gedragsproblemen (de zogenoemde SG-EVB-doelgroep)? Het SG-EVB-team ging de uitdaging aan en ontwikkelde twee activeringsprogramma’s: BEZIG en FIT.

  Lees het verhaal van Diede, Martijn en Ruud

Blijf op de hoogte van Amarant

Nieuws