Ambulante gezinsbehandeling

  • Frans Siemerpad 24
Een fijne thuissituatie is voor iedereen van belang. Onderling goed met elkaar omgaan, met elkaar kunnen praten en samen problemen oplossen. Dit zorgt voor een goede band met je gezinsleden.
Lees meer over Ambulante gezinsbehandeling

Dagbehandeling

  • Frans Siemerpad 24
Fijn spelen in een leuke omgeving die ontwikkeling stimuleert en motiveert. Bij ons kan dat op twee locaties: bij Zandoogjes in Breda en Kobalt in Tilburg. Hier bieden we verschillende dagbehandelingen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of meervoudige beperking
Lees meer over Dagbehandeling

FACT

FACT is een intensieve behandelvorm aan huis. Ons FACT-team zorgt ervoor dat jullie gezin weer op een positieve manier met elkaar omgaat.
Lees meer over FACT

Hersenz

  • Brigidastraat 15
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Ben je als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kun je je niet goed meer concentreren? Met het behandelprogramma Hersenz leren jij en jouw naasten om te gaan met de veranderingen in je leven.
Lees meer over Hersenz

Intensieve gezinsbehandeling

Een fijn gezin waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waar iedereen elkaar respecteert en goed met elkaar omgaat. Dat verstaan wij onder een prettig en veilig gezinsklimaat.
Lees meer over Intensieve gezinsbehandeling

STEK

Kinderen horen thuis, in een vertrouwde omgeving. Maar soms gaat thuis wonen (even) niet meer omdat de problemen te groot zijn. Daarvoor hebben wij STEK. Een behandeling voor kinderen en jongeren met als doel hen zo veel mogelijk thuis te houden.
Lees meer over STEK

TED

Samenwerking staat bij alle behandelingen van Amarant centraal. Wij geloven erin dat je samen het meest bereikt. Daarnaast moeten alle kinderen ook de kans krijgen om zich in een veilige omgeving te ontwikkelen.
Lees meer over TED

Traumabehandeling

Je gevoelens kunnen uiten is belangrijk om goed in je vel te zitten. Wanneer je een traumatische ervaring hebt doorgemaakt, kan dit lastig zijn. Door middel van traumabehandeling leer je deze ervaring te verwerken. Amarant leert jou hiermee om te gaan.
Lees meer over Traumabehandeling