Ambulante gezinsbehandeling

  • Frans Siemerpad 24
Een fijne thuissituatie is voor iedereen van belang. Onderling goed met elkaar omgaan, met elkaar kunnen praten en samen problemen oplossen. Dit zorgt voor een goede band met je gezinsleden.
Lees meer over Ambulante gezinsbehandeling

FACT

FACT is een intensieve behandelvorm aan huis. Ons FACT-team zorgt ervoor dat jullie gezin weer op een positieve manier met elkaar omgaat.
Lees meer over FACT

Gezinsbehandeling bij een ouder met hersenletsel

Als een vader of moeder hersenletsel oploopt, dan gebeurt er nogal wat in een gezin. Plots verandert bijna alles. De wereld staat op zijn kop. Niet alleen de getroffen ouder, maar ook de partner en de kinderen moeten wennen en leren omgaan met de nieuwe situatie. Dat gaat niet altijd vanzelf.
Lees meer over Gezinsbehandeling bij een ouder met hersenletsel

Hersenz

  • Brigidastraat 15
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Ben je als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, snel boos of kun je je niet goed meer concentreren? Met het behandelprogramma Hersenz leren jij en jouw naasten om te gaan met de veranderingen in je leven.
Lees meer over Hersenz