Je biedt ambulante gezinsbehandeling vanuit de methodiek PPG: Adviserend Samenwerken met Ouders en/of Early Intervention en Leespraat. Dit doe je bij gezinnen waarin sprake is van een ontwikkelingsachterstand, LVB, MVB, of (EVB) problematiek bij één of meerdere kinderen, mogelijk in combinatie met andere (gedrags- en/of systeem)problematiek. Het hoofddoel van de behandeling is dat de kinderen optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen gezin. De focus van de behandeling ligt bij het versterken van de eigen kracht van de ouders, creëren van een veilig opvoedingsklimaat, verlagen van opvoedingsbelasting, het vergroten van opvoedingsvaardigheden en het versterken van het netwerk. Daarnaast ligt de focus op de ontwikkeling van het kind in kaart brengen en samen met ouders gericht aan de slag met de methode kleine stapjes. Als ambulant gezinsbehandelaar ben je in behandeltrajecten onder andere bezig met;

  • Ontwikkeling in kaart brengen van het jonge kind
  • Psycho-educatie geven aan betrokkenen; 
  • Systeemgerichte en oplossingsgerichte interventies toepassen;
  • Ouders adviseren in het vervolgtraject
  • Inschatten van veiligheid d.m.v. risicotaxaties en observaties;
  • Uitvoeren van het mede door jouw opgestelde behandelplan;
  • Samenwerken met andere disciplines (in- en extern) en hier vanuit multidisciplinair overleg in acteren;
  • Collegiaal werken o.a. door inzet intervisie/casuïstiek en werkbegeleiding met betrokken behandelaar.

Binnen Kind en Gezin bieden we zorg, begeleiding en behandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, lichte, matige, of ernstige verstandelijke beperking en complexe gedrags- of medische problematiek. Onder de ambulante producten van Kind en Gezin vallen naast Ambulante gezinsbehandeling, het orthopedagogisch dagcentrum (ODC), Praktische Gezinsondersteuning (PGO), Buitenschoolse Begeleiding (BSB), en Zorg in Onderwijs (ZIO) en Tijdelijk verblijf (logeren). Als ambulant gezinsbehandelaar werk je thuis bij de gezinnen. Contactmomenten vinden fysiek plaats, maar kunnen ook afwisselend telefonisch en via MS Teams worden ingevuld. Je werkt vooral overdag en beheert zelf jouw agenda. Het kan incidenteel voorkomen dat je een avondafspraak hebt.