De afdeling ICT van Amarant is op zoek naar een enthousiaste collega! Als applicatiebeheerder ga je proactief te werk om het correctief en preventief beheer van onze applicaties (o.a. Exact ProQuro en AFAS) naar een hoger niveau te tillen. De onderstaande werkzaamheden behoren tot jouw takenpakket:

  • Je behandelt tweedelijns verzoeken, vragen en zorgt voor oplossingen bij incidenten behorende bij de applicaties.
  • Je maakt testplannen en – scripts om nieuwe updates, patches en nieuwe releases te testen voordat deze worden geïmplementeerd in de applicatie.
  • Het onderhouden van de applicatie middels het doorvoeren van de laatste updates, patches en nieuwe releases maar ook d.m.v. monitoring en overige preventieve maatregelen.
  • Je informeert en adviseert, waar mogelijk in samenwerking met de functioneel beheerder, de eigenaar van de applicatie en komt met verbetervoorstellen vanuit jouw expertise en bevindingen.
  • Daarnaast voer je administratieve werkzaamheden uit die voortkomen uit bijvoorbeeld meldingen-, wijzigings-, operationeel-, configuratie-, versie- en autorisatiebeheer.

Omdat de organisatie zich blijft ontwikkelen moeten de processen en ondersteunende applicaties met regelmaat aangepast worden. Daarom ga je vanuit jouw expertise ook deelnemen aan projecten en wijzigingstrajecten.