Jij zorgt als begeleider op Slot Loevesteinstraat 38 voor een veilige en fijne sfeer voor de bewoners. Je bent actief in de dagelijkse begeleiding en verzorging van onze cliënten. Je vertaalt samen met je collega’s de richtlijnen en afspraken welke zijn opgesteld in de persoonlijk plannen naar passende zorg.

De voorziening Slot Loevesteinstraat 38 is gelegen op ‘t Hooge Veer in Tilburg. De cliënten hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking in combinatie met psycho-geriatrische problematiek. De leeftijd van de bewoners ligt nu tussen de 59 jaar en 77 jaar. Zorg- en begeleidingstaken wisselen elkaar af. Doordat de cliënten ouder zijn vragen ze een kalme, rustige benadering en vindt de begeleiding plaats in een uitnodigende en huiselijke sfeer. Je bent een groot deel van de dag bezig met activiteiten die zowel individueel als groepsgericht zijn. Integrale zorg is van toepassing. Dit betekent dat je als begeleider zowel op wonen als op de dagbesteding van deze woning werkt. De diensten zijn tussen 07.00 uur ’s ochtends en 22.30 uur ’s avonds. Onregelmatig werken incl. weekenddiensten en feestdagen horen bij je rooster.