De kinderen komen uit school en schreeuwen en joelen door elkaar. Met humor probeer je ze een beetje tot rust te krijgen en wijs je hen op de rondslingerende tassen en jassen. Of ze die even aan de kapstok kunnen hangen. Eén van de kinderen is heel stil en je let even extra op haar. De onrustige overgang van school naar de groep is moeilijk voor haar. Haar persoonlijk begeleider heeft jou gevraagd om haar te helpen bij deze overgang zodat ze leert rustig te blijven. Je collega richt zich op de groep zodat jij de ruimte hebt om haar extra aandacht te geven. Heerlijk vind je dit, deze dynamiek, en dat je mee mag werken aan de doelen van de cliënten, daar krijg je juist energie van.

Amarant en Koraal slaan de handen ineen en zetten gezamenlijk een deeltijdbehandeling op voor kinderen en jeugdigen met LVB problematiek. Zo thuis mogelijk! Dat is de visie van Amarant en Koraal binnen deze nieuwe samenwerking. De jeugdige wordt zoveel mogelijk behandeld binnen de thuissituatie of een situatie die zoveel mogelijk overeenkomt met een gezinssituatie. We richten ons op kinderen met LVB problematiek in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Kinderen die aan het eind van hun residentiële behandeling zijn en de stap naar ‘wonen doe je thuis’ kunnen maken en jeugdigen die thuis wonen die, ter voorkoming van volledige uithuisplaatsing, deeltijdbehandeling krijgen. Het is belangrijk dat ouders intensief deel kunnen en willen nemen aan de behandeling; een belangrijke succesfactor is de motivatie van zowel de jongeren als hun systeem. We werken dus gericht op doelen en in nauwe samenwerking met cliënt, gezin, behandeling, onderwijs en vrije tijd.