Als persoonlijk begeleider kijk je naar de (zorg) behoefte van elke cliënt. Daar stem je de dagelijkse begeleiding op af. Je werkt samen met collega’s, Gedragskundige, de cliënt en de naaste omgeving. De gestelde doelen verwerk jij in het persoonlijk plan en je draagt zorg voor de naleving hiervan. Ook ben je werkzaam op de groep. Je helpt mee dagelijkse begeleiding, ondersteuning en verzorging van de cliënten. Je biedt zowel één op één begeleiding als begeleiding op groepsniveau.

Roos van de Venplein 2 en 3 gaan samen. Dit maakt een leuke mix in leeftijden; 26 jaar tot 65+. Bij deze groep ligt het accent in de begeleiding aan cliënten die vallen binnen het autistisch spectrum. Wat het bijzonder maakt is dat de cliënten behoefte hebben aan de juiste balans tussen afstand en nabijheid. Jouw uitdaging? Het kunnen schakelen tussen wanneer je even wat meer afstand (moeten) houden en wanneer ze je heel erg nodig hebben. De cliënten hebben begeleiding / aansturing nodig in ADL. Bij enkele cliënten volledige overname van de ADL/HDL. De cliënten zijn allen ernstig verstandelijk beperkt (EVB) en gedragscomplex. Als persoonlijk begeleider werk je zowel op wonen als op de dagbesteding.

Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een beperking. Dit willen we samen met jou!