Jouw talent? Je dagelijkse begeleiding naadloos afstemmen op het niveau van de cliënten. Jij bent dé begeleider die voorbij het probleemgedrag van de cliënten kijkt. Je kan jezelf verplaatsten in de cliënt en past je werkwijze op hen aan. Jij begrijpt waar de frustratie vandaan komt. Je toont hiervoor begrip maar durft ook in te grijpen. De cliënten hebben jou nodig, jij maakt het verschil! Als begeleider zorg jij voor de begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Je levert input aan de persoonlijk begeleider voor het opstellen van de persoonlijk plannen. Naast begeleidende taken is de zorg intensief, wat betekent dat je ook diverse verpleegtechnische handelingen dient uit te voeren.

Over het terrein: het voelt het alsof je binnenkomt in een gezellig dorp. Dit geeft je meteen energie! Je loopt de voorziening binnen en bespreekt met je collega’s hoe het de afgelopen dagen is gegaan. Dan zie je de bewoners. De één na de ander is blij je te zien. Spijkerstraat 5 a/b is een voorziening met 12 cliënten verdeeld over 2 subgroepen. De cliënten hebben een matige of ernstig verstandelijke beperking. Daarnaast psychische stoornissen zoals autisme en hechtingsproblematiek. Bijkomende factoren zijn o.a. dementie, visuele beperking of slikproblematiek. Dit betekent dat onze cliënten veel nabijheid, structuur en duidelijkheid nodig hebben, maar dat je ook te maken krijgt met verbale en fysieke agressie.