Samen met je collega’s start je de dag op, fijn even samen te sparren! Benieuwd hoe het gaat met die ene cliënt die gisteren is binnengekomen. Vandaag ook weer een nieuwe opname op de agenda. Tijdens het ontbijt met de cliënten gaat het er eerst luchtig aan toe, maar al snel merk je dat een cliënt onrustig wordt. Je kijkt je collega aan en handelt direct door hem mee te nemen naar zijn kamer, zodat hij tot rust kan komen. Dan komt de nieuwe cliënt voor zijn intake, jij zorgt dat hij zich kan settelen. In de middag vindt er een teamoverleg plaats. Samen werk je vervolgens aan jullie ontwikkeling, als team maar ook individueel. Trots om deel uit te maken van dit team en deze fijne en huiselijke voorziening! Klik hier voor een leuk fimpje!

Onze crisisvoorziening KDI is gelegen op terrein Daniël de Brouwerpark van Amarant in Tilburg. Onlangs zijn we uitgebreid zodat we ruimte hebben voor meer cliënten. We hebben 16 bedden en onze cliënten komen binnen met een grote diversiteit aan ziektebeelden. Alle cliënten hebben daarnaast een licht verstandelijke beperking. Op verslavingszorg richten we ons momenteel ook steeds vaker. We werken multidisciplinair, schakelen met verslavingsarts, of tussen begeleider en diverse agogen (beweging, sport, school, werk), samen sparren maakt dat je als begeleider de kans hebt de cliënt maximaal te ondersteunen in wat hij/zij nodigt heeft! De behandeling op KDI is erop gericht om voor de cliënt ernstig nadeel te voorkomen op het gebied van onder andere veiligheid en sociaal welbevinden. Cliënten verblijven doorgaans 6-12 weken in deze setting. Het netwerk van de cliënt (zowel persoonlijk als professioneel) maakt een belangrijk onderdeel uit van het herstelprogramma van de cliënt.