Als flex begeleider ondersteun je collega's op diverse voorzieningen in de dagelijkse werkzaamheden. De aard van deze werkzaamheden hangt samen met de doelgroep. Binnen Amarant komt een verscheidenheid aan cliënten voor met uiteenlopende zorgvragen. Alles tussen ernstig meervoudig beperkte cliënten waar lichamelijke verzorging een dagelijkse behoefte is, tot aan licht verstandelijk beperkte cliënten die vanwege hun gedragsstoornis naaste begeleiding vragen, kan voorkomen. Afhankelijk van de zorgvraag wonen en werken onze cliënten op een zorgterrein of midden in de wijk.

Als flex begeleider kom je nog eens ergens! Zo vindt Marij (25 jaar) het ideaal om op verschillende plekken te werken. “Elke week is anders en je kan zelf aangeven welke voorzieningen je leuk vindt”.

Je wordt binnen Amarant breed ingezet op verschillende locaties waar tekorten in het rooster zijn. De diensten zijn dan ook onregelmatig. Het flexbureau zet haar medewerkers in binnen verschillende (sub)divisies en zoekt op dit moment vooral flex begeleiders voor:

  • Wonen in de wijk: Hier begeleiden we volwassen cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking die binnen een voorziening van Amarant wonen midden in de wijk. De locaties zijn te vinden in heel Noord-Brabant.

  • Intensieve Behandeling: Hier begeleiden en behandelen we (jong)volwassenen met een licht- tot ernstig verstandelijke beperking in combinatie met forse psychiatrische- en gedragsproblematiek vanuit een beschermde setting op zorgterrein Daniël de Brouwerpark in Tilburg.

  • Sociaal Domein: Ondersteuning en begeleiding aan (jong)volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel of Lichamelijke Beperking. De woonvoorzieningen en dagbestedingslocaties zijn te vinden in Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal.

  • Specialistische Zorg: Hier bieden we integrale zorg (wonen en dagbesteding) aan mensen in alle leeftijden met een matig- tot ernstig verstandelijke beperking, vaak in combinatie met meervoudige problematiek. Dit doen we op onze drie zorgterreinen, gelegen in Tilburg en Rijsbergen.

  • Jeugd: Onze cliënten zijn kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische-, en gedragsproblematiek. Het is belangrijk om het evenwicht tussen draaglast en draagkracht te bewaken, zodat ontwikkeling ruimte kan krijgen.