Als persoonlijk begeleider medisch complex op Conservatoriumlaan 70 – 72 kan jij jouw creatieve zorghart echt laten kloppen! Je hebt als hoofdtaak het bevorderen van het welzijn van de cliënten. Er is op deze woning veel 1 op 1 begeleiding. Dat maakt dat jij als begeleider écht de tijd hebt voor de cliënt. Het bezorgen van een fijne dag is hierin belangrijk.

De woning bestaat uit 2 kanten: 70 en 72. Als persoonlijk begeleider ben jij werkzaam op beide kanten. De locatie is een mix van ouder wordende dames aan de ene kant, en een jongere groep aan de andere kant. Allen met een matige tot ernstig verstandelijke beperking én veel (medische) zorg. Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen is daarmee onderdeel van je functie. Ook heb je te maken met verslikkingsgevaar, slechthorendheid, epilepsie, visuele beperking, en gedrag.

We bieden integrale zorg, met activiteiten zoals: zwemmen, muziek en sporten. Jij biedt activiteiten aan en doet mee. Jij haalt het geluk uit kleine dingen en je maakt contact met de cliënt, op een andere manier dan alleen verbaal. Bijvoorbeeld een hand vast houden, waarvan een cliënt gaat glimlachen!