Je begeleidt kinderen middels een individueel en ontwikkelingsgericht dagprogramma volgens een methodisch proces. Het begeleiden is erop gericht kinderen in kleine stappen verder te laten ontwikkelen. Daarnaast bieden we een verantwoorde dagbehandeling waarin het welzijn van de kinderen centraal staat.

Je werkt bij Kinderdienstencentrum Kobalt in Tilburg waarvan het orthopedagogisch dagcentrum een onderdeel is. Wij bieden begeleiding en behandeling aan kinderen en de gezinnen. Onze kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, hebben een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking met bijkomende ontwikkelingsproblematieken en/of -stoornissen. Je gaat aan de slag op de groep "de Uilen". Hier zitten jonge kinderen (leeftijd 3 tot en met 5 jaar) met een algehele ontwikkelingsachterstand met problematiek op gedragsmatig of lichamelijk gebied of in de prikkelverwerking. Binnen de ODC’s werken wij vanuit een therapeutisch klimaat waarin medewerkers de kinderen stimuleren op alle ontwikkelingsgebieden. Dit met ondersteuning van verschillende therapeuten en gedragsdeskundigen. Wil je meer informatie over Kobalt? Klik dan hier