Het is 07:00 uur en je belt aan bij jouw gezin. Je hoort het geschreeuw van de kinderen al; jouw hulp is hier hard nodig. Je helpt je cliënt uit bed, aankleden en ontbijten, maar intussen spring je ook bij en zorg je dat de twee andere kinderen rustig aan tafel gaan zitten als je merkt dat het voor ouders even te veel wordt. Als je cliënt opgehaald wordt voor school trek je de deur achter je dicht en is er weer rust in huis. Op naar school waar je je begeleiding en verzorgingsmomenten voortzet, niet alleen voor de cliënt waar je net was, maar ook voor 3 andere unieke kinderen. Wat hou je toch van je werk! Je mag kinderen verzorgen, maar zeker ook begeleiden waarbij dat echt uitdagend kan zijn. Heerlijk deze dynamiek en afwisseling, geen dag is hetzelfde! 

De teams Praktische Gezinsondersteuning (PGO) en Zorg In Onderwijs (ZiO) zijn onderdeel van de divisie Jeugd, zorgsysteem Kind en Gezin. Bij PGO werk je in de thuissituatie, meestal voor en na schooltijden. Je komt bij gezinnen waar meerdere problematieken samenkomen. De kinderen en jong volwassenen (0-20 jaar) hebben een verstandelijke beperking en soms ook een complexe lichamelijke beperking. Ze kunnen (soms pittige) gedragsproblemen laten zien. Binnen PGO ontlast je de ouders en werk je aan de begeleidingsdoelen, gericht op het kind. Hierbij horen zowel verzorgende als begeleidende taken. Bij ZIO doe je dit ook maar dan in of uit de klas, ook hierbij werken we aan de individuele doelen van de kinderen maar dan in een andere setting en een andere dynamiek.