Jij bent in de nacht het eerste aanspreekpunt van cliënten in geval van nood. Een cliënt kan bellen of bij jou aankloppen met een hulpvraag en dan ondersteun je (op afstand). Soms betekent dit een luisterend oor bieden of samen met de cliënt nodige acties afwegen. Het inschatten van risico’s, samen met de cliënt en mogelijk zijn netwerk komt hierbij kijken. De diensten zijn van 22:00 tot 07:15 uur. Waar nodig kan gevraagd worden om flexibel inzetbaar te zijn.

Binnen het appartementencomplex aan de Buitenstraat in Tilburg bieden we woonbegeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek (verslaving, borderline, autisme, etc). Cliënten binnen de Buitenstraat worden begeleid om door te groeien naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in de wijk. Samen met de cliënt wordt gekeken wat daar voor nodig is en welke ondersteuning daarbij past. Als een cliënt komt wonen op de Buitenstraat bieden wij 24 uurs zorg, naarmate de cliënt groeit in het proces van zelfstandigheid zal de intensiteit hiervan afnemen. Uiteindelijk worden cliënten mits haalbaar ambulant begeleid. Er is geen tijdsdruk om dit proces te doorlopen. Mocht tijdens het proces blijken dat zelfstandigheid niet haalbaar is dan wordt er gekeken naar een andere passende woonvorm.