Werken binnen een voorziening van Wonen in de Wijk betekent werken met een brede doelgroep. Binnen wonen in de wijk krijgen cliënten met een licht-, matig-, of ernstig verstandelijke beperking (LVB, MVB of EVB) warme zorg en begeleiding van jou als medewerker. Jij weet precies waar onze cliënten behoefte aan hebben. Je stemt de begeleiding of verzorging naadloos af op de zorgvraag, zoals beschreven in het persoonlijk plan. Zo krijgt ontwikkeling de ruimte en zetten de cliënt en jij steeds weer een stap in de goede richting. Zelfstandig waar het kan en samen waar het moet!

Onze mooie locaties ‘in de wijk’ zijn te vinden in heel Noord-Brabant. Hier bieden we zorg aan (jong)volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, soms in combinatie met bijkomende problematiek zoals epilepsie of een autisme spectrum stoornis. De begeleiding vindt in groepsverband, maar ook individueel, plaats. Op dit moment zijn er mogelijkheden op de volgende locaties:

 • Martino (Oisterwijk, LVB, MVB, EVB, 24 uur).
 • Lavengang (Waalwijk, EMB, tijdelijk, 32 uur, periode augustus 2021 - maart 2022).
 • Lavengang (Waalwijk, EMB, 28 uur).
 • Moersmidden (Moergestel, LVB + autisme, psychiatrie, NAH, zwakbegaafd, verslaving, 2*28 uur)
 • Oosterbeekstraat (Tilburg, LVB, MVB, jongvolwassenen met enkelvoudige problematiek of matige meervoudige problematiek, 20 uur)
 • Brigidastraat (Breda, LVB, MVB, ouder wordende cliënten, enkele cliënten met psychische problematieken en/ of een complexe zorgvraag en/ of dementie en/ of psychische en lichamelijke achteruitgang, 24 uur - de voorkeur gaat uit naar een kandidaat die graag zoveel mogelijk slaapdiensten op zich neemt).
 • Schoolstraat (Dongen, MVB, LVB en EVB met daarbij stoornissen zoals autisme en pdd-nos, één meervoudig gehandicapte cliënt, 24-32 uur)
 • Jacob Catssingel (Breda, LVB i.c.m. psychiatrische achtergronden, zoals angststoornis, autisme of bijvoorbeeld verslaving, 20 uur)
 • Mahlerstraat (Tilburg, LVB, MVB, ouder wordende cliënten, 1*24 uur, 1*32 uur)
 • Steunpunt Baliëndijk (Breda, LVB, mogelijk in combinatie met autistiform gedrag, 18 uur)
 • Heuvel (Gilze, LVB, MVB met normale tot intensieve begeleiding en normale tot intensieve verzorging, bij enkele cliënten is sprake van dementie, 24 uur)

Samen met jou kijken we welke locatie het beste aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Maar waar je ook aan de slag gaat; bij Amarant willen we een omgeving bieden waar werk gelukkig maakt. Een fijne sfeer, ruime ontwikkelmogelijkheden en voldoende carrièreperspectief staan bij ons hoog in het vaandel