Zo, je zit in de auto! Op naar een huisbezoek. Zojuist het dagelijks FACT overleg gehad, fijn om met een shared-caseload te werken en te bespreken waar we vandaag mee aan de slag gaan. Als casemanager FACT maak je een analyse, plan en behandel je samen met je team de cliënten en diens cliëntsysteem - middels het (F)ACT organisatiemodel. Je werkdagen bij FACT zijn nooit hetzelfde en vraagt flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Je werkt bij de cliënten thuis en hebt regelmatig overleg met diverse ketenpartners.

Het FACT team biedt behandeling aan jeugd en (jong) volwassenen met ernstig complexe gedrags- en psychiatrische stoornissen in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Veelal is er sprake van middelenmisbruik. Onze cliënten zijn door disfunctioneren op meerdere levensgebieden niet in staat zich maatschappelijk te handhaven. Je maakt altijd deel uit van een multidisciplinair team, bestaande uit o.a. een psychiater, (GZ-)psycholoog/orthopedagoog generalist, verslavingsarts, casemanagers agogen/verpleegkundige en een ervaringsdeskundige. Je standplaats is Best.