Voor de divisie Jeugd zijn wij op zoek naar een gedragskundige. Je gaat werken met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en psychiatrische stoornissen. Je ondersteunt en adviseert het team zowel inhoudelijk als op procesniveau en coördineert de behandellijn, zodat de juiste behandelprocessen worden ingezet. In multidisciplinaire samenwerking formuleer je behandelaanbod als antwoord op de vraag van je cliënten en met jouw wetenschappelijke inzichten en onderzoek geef jij advies hierover. Je levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering binnen de organisatie.

TED behandelt jongeren (LVB-P) op zowel individueel niveau als in groepsverband. Er wordt nauw samengewerkt met het gezin en het netwerk om het kind heen (o.a. onderwijs, overige hulpverlening). Ouders en de rest van het gezin zijn onderdeel van de behandeling om de transfer van het geleerde toe te passen in andere situaties. De behandeling is gericht op het verminderen van ernstig probleemgedrag en het aanleren van nieuwe, positieve vaardigheden. Centraal binnen onze aanpak staat het versterken van de eigen kracht van de jongere en het gezinssysteem. Je gaat in de slag in regio Brabant Midden en Zuidoost. Om meer te lezen over TED klik hier!