Amarant heeft haar werkgebied in de provincie Noord-Brabant en sluit contracten/overeenkomsten met:

  • twee zorgkantoren, zes jeugdzorgregio’s en 20 samenwerkingsverbanden binnen de Wmo. In totaliteit zijn er afspraken met circa 60 gemeenten;
  • 10 verzekeraars (in het kader van de GZSP) en onderaannemers (uitbesteding zorg);
  • andere zorgaanbieders/ketenpartners over het gezamenlijk leveren van zorg en diensten;
  • een veelheid aan leveranciers voor de inkoop van goederen en diensten.

Als jurist ben je verantwoordelijk voor:

  • Het adviseren van de Raad van Bestuur en de directeur over de juridische componenten in de hierboven genoemde contracten/ overeenkomsten.
  • Het inhoudelijk afstemmen van de contracten/overeenkomsten met je collega’s van zorgverkoop, maar ook met de afdelingen managementcontrol, inkoop etc.
  • Het leveren van een bijdrage aan stevige en professionele positionering van de organisatie en haar standpunten in de markt, door inzet van juridische expertise en door het voortdurend verbinden van mensen en processen binnen en buiten de organisatie. Vanuit het eigen vakgebied vervul je een expertrol binnen het zorgverkoop en inkoopteam.

Amarant biedt ondersteuning (begeleiding, zorg en/of behandeling) voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en 1.550 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten. Je gaat aan de slag binnen het team Zorgverkoop van Amarant. Dit team adviseert en ondersteunt de organisatie bij het tot stand komen en uitvoeren van de te sluiten contracten met opdrachtgevers. 

Amarant wil een toonaangevende en betrouwbare zorgaanbieder en werkgever zijn. In ons strategisch kader schetsen wij onze toekomstvisie en de koers voor Amarant in de komende jaren. We zijn wendbaar en spelen in op de ontwikkelingen in het zorglandschap. We groeien toe naar een netwerkorganisatie en werken vanuit onze zorgprogramma’s verder aan een toekomstbestendig portfolio en een helder cliëntprofiel in de markt. We brengen focus aan en richten onze innovaties op preventie, ambulantisering en digitalisering. We kunnen dat niet alleen en zoeken daarom ook actief de samenwerking op met ketenpartners.