Werken binnen een voorziening van Wonen in de Wijk betekent werken met een brede doelgroep. Jij weet precies waar onze cliënten behoefte aan hebben. Je stemt de begeleiding of verzorging naadloos af op de zorgvraag, zoals beschreven in het persoonlijk plan. Zo krijgt ontwikkeling de ruimte en zetten de cliënt en jij steeds weer een stap in de goede richting. Zelfstandig waar het kan en samen waar het moet!

Binnen de voorziening Brigidastraat in Breda bieden we 24 uurs zorg aan 15 ouder wordende cliënten in een leeftijd van 52 tot 84 jaar. De cliënten hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking, er zijn enkele cliënten die last hebben van psychische problematieken en enkele cliënten met een complexe zorgvraag. Bij een aantal cliënten is er naast een verstandelijke beperking sprake van een vorm van dementie en van psychische en lichamelijke achteruitgang, die veroorzaakt worden door andere aandoeningen. De Brigidastraat biedt een warme en veilige thuisbasis. Ook bieden wij palliatieve zorg en terminale zorg aan onze cliënten. Het uitgangspunt is het toevoegen van leven aan de dagen, in plaats van dagen aan het leven.

Voor de functie van begeleider zijn wij op zoek naar twee kandidaten, een reguliere begeleider die het volledige rooster meedraait, en iemand die voornamelijk de nachten op zich wil nemen.