Voor woonvoorziening Spie 8-10 zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor verschillende activiteiten:

  • Het ondersteunen van een Huiskamerproject ( activiteitenprogramma ).
  • Kookactiviteiten uitvoeren, samen met de cliënten.
  • Buitenactiviteiten als wandelen, fietsen (op de duofiets).
  • Hand -en spandiensten rondom huishoudelijke bezigheden (ook dit kan samen met de cliënt).

Dagelijks tussen 10.00 en 20.00 uur kunnen bovengenoemde activiteiten plaatsvinden. Jouw inzet en frequentie is uiteraard bespreekbaar!

Spie 8 -10 is een gekoppelde woonvoorziening op het Daniel de Brouwerpark aan de Bredaseweg in Tilburg. Spie 8 -10 is een uitdagende groep waar in het totaal 14 cliënten wonen. De cliënten hebben een matig- tot ernstig verstandelijke beperking gecombineerd met psychiatrische problematiek of problematiek samenhangend met het ouder worden. De cliënten wonen verdeeld over twee woningen. Spie 8 - 10 werkt samen met dagbestedingslocatie De Cirkel (groep 3). Daarnaast is er een huiskamerproject op de woning waar ook activiteiten worden geboden.