Als (persoonlijk) begeleider sta jij iedere werkdag klaar voor onze ouder wordende cliënten. Jij weet als geen ander wat zij nodig hebben. Warmte, nabijheid en een fijne leefomgeving; een arm om de schouder en een luisterend oor kan bijvoorbeeld al het verschil maken. Jouw talent? Weten om te gaan met de diverse zorgvragen en zorgen dat de doelen, hoe klein ze soms ook zijn, worden behaald. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met het team, het netwerk van de cliënt en andere betrokkenen. Want verbinding, daar gaat het om in dit vak!

Binnen de woonvoorziening aan de Annevillelaan in Ulvenhout wonen 13 oudere cliënten met een licht tot matig verstandelijke beperking. Daarnaast krijgen de cliënten nogal eens te maken met aandoeningen die de ouderdom met zich meebrengt: dementie, palliatieve en terminale zorg. Er zijn grofweg twee doelgroepen te onderscheiden. Enerzijds een aantal cliënten die een beroep doen op je begeleidend vermogen. Anderzijds een groep cliënten waar verzorging en soms ook verpleging aan de orde zijn. Je wordt voor beide groepen ingezet. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van cliënten om samen te zorgen voor een zo prettig mogelijk oude dag. Enkele cliënten krijgt dagbesteding buitenshuis, voor de rest wordt dit op de Annevillelaan georganiseerd.