De dag vloog weer voorbij! Er is vandaag een nieuwe cliënt opgenomen en het is jouw taak zijn zorgvraag zo snel mogelijk om te zetten naar een persoonlijk plan. ‘Wat is er nodig om deze kleine doelen, die juist voor hem zo groot zijn, te behalen?’ is o.a. een vraag die je hierin meeneemt. Als persoonlijk begeleider heb je een coördinerende taak en ben je verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en bijstellen van persoonlijk plannen. Dit doe je in samenspraak met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordigers en/of netwerk. Binnen het team werk je samen aan jullie ontwikkeling, maar ook individueel.

Binnen het appartementencomplex aan de Buitenstraat in Tilburg bieden we woonbegeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek (verslaving, borderline, autisme, etc). in diverse fasen. Warme zorg en nabijheid, met daarbij het creëren van een rustige en veilige woonomgeving is de basis voor de zorg. Samen met en naast de cliënt! In fase 1 krijgt men 24 uurs begeleiding en wordt er bekeken welke vaardigheden iemand bezit om mogelijk door te stromen naar meer zelfstandigheid (fase 2). In Fase 2 bieden we geen 24 uurs zorg meer aan de cliënt maar bieden we ambulante begeleiding op afspraak met de cliënt. We richten ons op het bevorderen van de zelfredzaamheid zodat ze door kunnen stromen naar fase 3. Cliënten kunnen in ten alle tijden terugvallen op de 24 uurs begeleiding. In Fase 3 worden cliënten klaargestoomd om in de wijk te gaan wonen. Cliënten ontvangen ambulante begeleiding op afspraak en zijn zelfredzaam. Ook bieden wij zorg op maat. De expertise die benodigd is per individuele cliënt wordt gebundeld en middels een multidisciplinaire inzet opgepakt. Denk hierbij aan inzet vanuit verslavingszorg, thuiszorg, schuldhulpverlening, dagbesteding. Cliënten worden in dit concept niet specifiek in een bepaalde fase ingedeeld, maar er wordt gekeken naar een passend aanbod. Er bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijk te logeren.