Als persoonlijk begeleider coördineer je de zorg van een bewoner. Ook begeleid je de bewoners in hun dagelijks leven. Je levert een bijdrage aan de bespreking waarin de zorg wordt afgestemd.

Vanuit onze voorziening de Spiegelstraat worden 24 cliënten begeleid. De cliënten wonen allen in een eigen appartement, er wordt dus niet gesproken van een woongroep. Ze hebben allen een licht verstandelijke beperking, een hoge verslavingsgevoeligheid en op dit moment aanwezige verslavingsproblematiek, een psychiatrische stoornis en/of aan psychiatrische stoornissen gerelateerde gedragsstoornissen (o.a. borderlineproblematiek, autisme, adhd, psychoses). De werktijden zijn 24 uur per dag gezien de permanente aanwezigheid van begeleiding. Vroege dienst, late dienst en slaapdienst zijn de meest voorkomende diensten. De begeleiding is sterk individueel gericht, elke cliënt heeft zijn eigen afspraken. Begeleiding volgt de hulpvraag van iedere cliënt en staat naast de cliënt en niet erboven. Dit omdat de cliënten een verschillend niveau en achtergrond hebben en daardoor erg uiteenlopende hulpvragen. Uiteraard heeft elke cliënt zich wel aan de gedragscode van Amarant te houden en gelden de huisregels voor alle cliënten. Van de cliënten wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen koken, wassen, boodschappen doen en schoonmaken. Problemen ondervinden zij vooral in de sociale omgang, het omgaan met de financiën en het adequaat participeren in de maatschappij.