Als persoonlijk begeleider ondersteun je (licht) verstandelijk beperkte ouders bij de dagelijkse begeleiding en opvoeding van hun kinderen. En je helpt bij praktische zaken door ouders te ondersteunen bij taken op het gebied van financiën, huishouding, medische zaken, psychosociale hulp en vrije tijd/werk. Samen met ouders kijk je wat goed gaat én waar juist hulp nodig is. Je doel is de ouders in hun kracht te zetten en te motiveren. Jouw komst is niet altijd op vrijwillige basis van ouders; het creëren van ‘Goed genoeg Ouderschap’ is soms noodzakelijk. Soms stap je in een situatie waar je alert moet zijn op de fysieke en emotionele veiligheid, maar daar weet jij uitstekend mee om te gaan. Bijdragen aan een goede en veilige opvoeding van kinderen, dat is waar je het voor doet! Je werkt daarom nauw samen met instanties en professionals die bij het gezin betrokken (kunnen) zijn zoals jeugdbescherming, wijkteams, centra voor jeugd en gezin, de huisarts en wijkagent.

We werken aan doelen bij gezinnen thuis (ambulant) en in onze trainingssettingen (24-uurs zorg). We hebben teams in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Je werkt met een doelgroep waarbij (fysieke) veiligheid belangrijk is. Voor jezelf, voor kinderen en ouder(s). Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Je werkt in een team met leuke betrokken collega’s en bent met 2 of meer begeleiders gekoppeld aan een gezin. Dit kan betekenen dat je ‘s ochtends op de stoep van het gezin staat om ouders te helpen en leren hun kinderen op tijd op school te krijgen. Of je bent er juist in de avonduren om structuur te krijgen in het avondritueel.