Op naar je werk! Er komt een nieuwe cliënt wonen en het is jouw taak zijn zorgvraag zo snel mogelijk om te zetten naar een persoonlijk plan. ‘Wat is er nodig om deze kleine doelen, die juist voor hem zo groot zijn, te behalen?’ en ‘Hoe kunnen we zorgen dat er meer structuur ontstaat?’, zijn vragen die je hierin meeneemt. Je werkzaamheden zijn divers, dagelijkse begeleiding en ondersteuning van cliënten tot het overleggen met het netwerk van de cliënt. Samenwerken en alles in het belang van de cliënt! De begeleiding is een uitdaging omdat onze cliënten te maken hebben met soms complexe psychiatrische stoornissen waardoor ze regelmatig in disbalans zijn. De zoektocht naar het antwoord en de puzzel die dagelijks moet worden opgelost en je planning die steeds door de war wordt geschopt. Belangrijk voor deze complexe doelgroep is dan ook jouw flexibiliteit, duidelijkheid, warmte en rust die de begeleiding uitstraalt. En daar ligt precies jouw talent!

De lage Witsiebaan is een woonvoorziening in de wijk ’t zand. Het team biedt zorg aan elf bewoners, waarvan vijf bewoners inpandig wonen, drie bewoners verderop in de straat wonen en nog drie bewoners in de wijk wonen.

Hier wordt begeleiding geboden aan cliënten met een licht verstandelijke beperking én andere complexe problematieken (denk aan; psychiatrie, verslaving, sociaal emotionele problematiek of sociaal maatschappelijke problematiek). De beperkingen leiden vaak tot situaties waarin cliënten overschat en negatief beïnvloed worden. Problemen ondervinden zij vooral in de sociale omgang, het omgaan met de financiën en het adequaat participeren in de maatschappij. Alle cliënten hebben een eigen appartement en krijgen 1 op 1 begeleiding (maatwerk) er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.