Samen met je team doe je werk wat er toe doet! Je draagt bij aan de ontwikkeling en een stukje geluk van onze bewoners. En jij geniet met volle teugen van de kleine stapjes die onze bewoners maken! Je gebruikt jouw vakkennis, observaties en verkregen informatie over de bewoner om een vertaling te maken naar een passend persoonlijk (behandel)plan. Je bent in staat om de regiefunctie op je te nemen en weet dan ook precies waar onze bewoners behoefte aan hebben.

Je gaat aan de slag binnen een voorziening van de divisie Specialistische Zorg, gelegen op één van onze zorgterreinen in Tilburg. Afhankelijk van de locatie, wonen er cliënten met een matig tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Bijkomende factoren zijn o.a. dementie, visuele beperking, epilepsie, slikproblematiek, lichte mate van gedragsproblematiek en pica gedrag. De begeleiding is veelal gericht op de dagelijkse verzorging (ADL), het bieden van een sfeervolle thuissituatie en belevingsgerichte dagbesteding. We hebben momenteel vacatures op de onderstaande voorzieningen:


’t Hooge Veer, Tilburg

  • Slot Loevesteinstraat 44-48 / 46 / 50 / 54, 56 en 58 / 60
  • Conservatoriumlaan 70a-72a


Daniël de Brouwerpark

  • Boerderijstraat 1
  • Winkellaan 3
  • Spijkerstraat 5ab / 5cd
  • Bosstraat 2


Samen met jou kijken we welke locatie het beste aansluit op jouw wensen en mogelijkheden. Maar waar je ook aan de slag gaat; bij Amarant willen we een omgeving bieden waar werk gelukkig maakt.